Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konto Inne szkolenia

Rekrutacja

Kiedy należy zgłosić się na szkolenie?
 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, lecz ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego już teraz warto zgłosić chęć uczestnictwa.
Im wcześniej zostanie wysłane zgłoszenie, tym większa szansa zakwalifikowania na wybrane szkolenie!

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dostępne w zakładce Dokumenty dla uczestnika (zaświadczenie o zatrudnieniu należy dostarczyć dopiero po otrzymaniu z Biura Projektu informacji o zakwalifikowaniu) i przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu:  VULCAN sp. z o.o. Oddział Poznań, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub skany dokumentów pocztą elektroniczną na adres: edukacyjnarewolucja@vulcan.edu.pl    

Po zweryfikowaniu zgłoszenia przez Organizatora, pocztą elektroniczną zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Ważne! Oryginały dokumentów rekrutacyjnych uczestnika projektu muszą wpłynąć do Biura Projektu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przeciwnym razie zgłaszający zostanie skreślony z listy uczestników szkolenia i na jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.


Nr tel: 61 843 33 29
Nr faks: 61 848 09 70

 

 Adres e-mail:


Pliki do pobrania