Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konto Inne szkolenia

Jesień pod znakiem Eduk@cyjnej Rewolucji

Wrzesień, październik i listopad upłynęły na realizacji kilkunastu szkoleń na terenie całej  Wielkopolski. W szkoleniach wzięło udział ponad 180 nauczycieli. Niemal wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie z odbytych szkoleń i zadeklarowali wzrost umiejętności posługiwania się tablicą interaktywną i platformą edukacyjną.
 
DATA PUBLIKACJI: 2013-12-09 Pozostałe aktualności