Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konto Inne szkolenia

Nowe szkolenia w nowym roku szkolnym!

Z początkiem roku szkolnego zapraszamy na kolejne szkolenia realizowane w ramach projektu "Eduk@cyjna rewolucja w Wielkopolsce". Jeżeli chcesz rozpocząć nowy rok szkolny bogatszy o wiedzę i umiejętności z zakresu posługiwania się tablicą interaktywną i platformą edukacyjną, skontaktuj się z Biurem Projektu! Szkolenie zorganizujemy na terenie Twojej Gminy!
DATA PUBLIKACJI: 2013-09-17 Pozostałe aktualności