Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konto Inne szkolenia

Informacje o szkoleniu

Informacje ogólne
Projekt Eduk@cyjna rewolucja w Wielkopolsce
Nazwa Eduk@cyjna rewolucja w wielkopolskich szkołach podstawowych
Cena Bezpłatne
       
Forma szkolenia - kurs
Odbiorcy - nauczyciele
Wymagania wstępne: - umiejętność posługiwania się komputerem w stopniu przynajmniej podstawowym
Liczba miejsc w ramach grupy szkoleń: 400
Liczba godzin: 42
Dodatkowe informacje: Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Pozostałe informacje