Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konto Inne szkolenia

Efekty szkoleń

Nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniach w ramach projektu nabędą następujące umiejętności:

  • wykorzystywania nowoczesnych technologii ICT wspierających efektywność procesu dydaktycznego;
  • posługiwania się tablicą interaktywną pozwalającą na prowadzenie skutecznej i wzbogaconej prezentacji, dzięki której wzrasta atrakcyjność zajęć i zainteresowanie uczniów;
  • kreatywnego użytkowania tablicy interaktywnej w zakresie lepszego wykorzystania programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych i Internetu poprzez możliwość robienia notatek na stopklatkach i zapisywania ich w formie elektronicznej;
  • posługiwania się platformą edukacyjną Fronter, jako narzędzia wspomagającego szybką wymianę danych i informacji niezbędnych w procesie dydaktycznym;
  • komunikowania się za pomocą platformy edukacyjnej z uczniami i ich rodzicami oraz  innymi nauczycielami;
  • tworzenia i modyfikowania prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem różnych obiektów jako pomocy dydaktycznej  w pracy nauczyciela
  • przygotowania i prezentacji lekcji multimedialnej z wykorzystaniem poznanych narzędzi ICT;
  • wyszukiwania i gromadzenia zasobów edukacyjnych w Internecie.

Uczestnicy, którzy osiągną co najmniej 80 % frekwencję na zajęciach, otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.